Gebruiksvoorwaarden

1. OVEREENKOMST TUSSEN U EN NEW-KEYS REAL ESTATE

De site heeft een adres dat bestaat uit een reeks pagina's. De site wordt aangeboden op voorwaarde dat de gebruiker ermee instemt de voorwaarden in dit document niet te wijzigen, d.w.z. om deze site te gebruiken, aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden.

2. WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

New-Keys Real Estate behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de site wordt gepresenteerd op elk moment te wijzigen. De gebruiker wordt geadviseerd om regelmatig de regels van deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van de gebruiksvoorwaarden van de site.

3. DOORVERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan links naar externe websites bevatten. De Gelinkte Sites vallen niet onder de controle van New-Keys Real Estate en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Gelinkte Site, met inbegrip van een beperking van een Gelinkte Site op een Gelinkte Site, of enige Linked Site wijzigingen of updates. De site geeft u deze routebeschrijving alleen voor uw gemak, en opname betekent niet dat New-Keys Real Estate de acceptatie van de site die u bezoekt of enige associatie met de exploitanten ervan overdraagt.

4. ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Door de site te gebruiken, garandeert u dat u deze niet zult gebruiken voor illegale of verboden doeleinden. U mag de site niet gebruiken op een manier die deze beschadigt, overbelast of uitschakelt, of het gebruik of functioneren van een andere partij verstoort. U mag geen informatie of inhoud verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of op de site is geplaatst.

5. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, software, producten en diensten die op de site zijn opgenomen of via de site beschikbaar zijn, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten en er worden periodiek wijzigingen aangebracht. De site en/of leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de site. New-Keys Real Estate en/of leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie, programma's, producten, diensten, afbeeldingen en grafieken op de website of voor misbruik van de informatie, programma's, producten, diensten, afbeeldingen en grafieken, die oorspronkelijk zijn verstrekt zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. De website en/of leveranciers van New-Keys Real Estate wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot dergelijke informatie, programma's, producten, diensten, afbeeldingen en grafieken, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid en gebruik in een bepaalde toepassing.

6. ANNULERING/BEPERKING VAN DE TOEGANG

New-Keys Real Estate behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de site en aanverwante diensten of een deel daarvan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving te beëindigen. De handeling van "onwettig gebruik" van de website in deze overeenkomst wordt beheerst door het Portugese recht in alle geschillen die zich voordoen in verband met het gebruik van de website. Het gebruik van de Website is ongeoorloofd in elk rechtsgebied waar deze Overeenkomst geen uitvoering geeft aan alle delen van deze Overeenkomst en voorwaarden, met inbegrip van deze paragraaf. U gaat ermee akkoord dat er geen associatie, partnerschap, dienstverband of relatie bestaat tussen u en de site als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de site. De uitvoering van New-Keys Real Estate in deze overeenkomst is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst herroept de rechten van de site om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid of wetshandhavingsinstanties voor het gebruik van de site. Indien wordt vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig, onvoorzienbaar of onwettig is, dan zal het ongeldig bevonden deel worden vervangen door een geldig, adequaat deel dat zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling, en de rest van de overeenkomst zal blijven bestaan. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en New-Keys Real Estate met betrekking tot de Site en vervangt alle eerdere communicatie en voorstellen, elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en New-Keys Real Estate met betrekking tot deze Site. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en alle informatie in het elektronische formulier kunnen worden opgevraagd in de gerechtelijke en administratieve procedures met betrekking tot deze overeenkomst.

7. AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN

Alle inhoud op de website, teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, video's, animaties, downloads, evenals de manier waarop ze worden gepresenteerd, de structuur van de website en de rangschikking van de elementen, zijn allemaal, zonder uitzondering, onderworpen aan het auteursrecht van ons merk, op voorwaarde dat er geen andersluidende indicatie wordt gegeven. Er wordt geen enkele vorm van licentie of eigendomsrecht verleend op de informatie op de site, dus u mag de inhoud van de site niet reproduceren. Geen enkele inhoud van de site mag worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of op een andere site worden geplaatst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het merk.

8. HANDELSMERKEN

Alle diensten en handelsmerken van New-Keys Real Estate zijn geregistreerd.

9. TOEPASSELIJK RECHT

Deze pagina en de daarin opgenomen gebruiksvoorwaarden zijn gemaakt in overeenstemming met de Portugese wetgeving. In geval van discrepantie of tegenstrijdigheid in de interpretatie van de informatie, zal deze ter analyse worden voorgelegd aan de bevoegde Portugese rechtbank.

 
® New Keys Real Estate Alle rechten voorbehouden.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 282 106 666 +351 917 550 843
Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u het gebruik van cookies accepteert in overeenstemming met ons privacybeleid.   Kom meer te weten