Particulier beleid

 

Liu & Pereira Companhia de Negocios em Imóveis lda, die de handelsnaam New-Keys Real Estate, rechtspersoonnummer 515646415 en AMI-licentie nr. 17046 gebruikt, is de eigenaar van deze website. Het gebruik van de www.new-keys.pt erkent de algemene voorwaarden die hieronder worden vermeld en beschreven. De aanvaarding ervan is absoluut noodzakelijk voor het gebruik van de diensten en informatie die hier worden verstrekt. Als u het hier niet mee eens bent, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website.

 

 www.new-keys.pt is een online dienst met als doel informatie te verspreiden over onroerend goed dat geschikt is voor verkoop, verhuur, ruil of overdracht, evenals het verspreiden en promoten van hun kenmerken en voorwaarden, inclusief hun prijs.

 

New-Keys Real Estate behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen, toe te voegen, bij te werken, te verwijderen. Het garanderen, onder alle omstandigheden, van de kwaliteit, veiligheid, wettigheid, waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de informatie over de respectievelijke eigendommen en aanbiedingen die op de website worden gepubliceerd. U dient regelmatig de pagina van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te controleren om te controleren of er updates of wijzigingen zijn aangebracht. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

 

Gebruik van de website

Gebruikers die de website bezoeken, hebben toegang tot alle inhoud ervan en kunnen deze lezen, zonder dat ze persoonlijke gegevens of informatie hoeven te registreren. Alleen geregistreerde gebruikers of gebruikers die ingevulde formulieren hebben ingediend om bezoeken of verzoeken om zakelijke contacten te plannen, zullen echter worden gecontacteerd en geïnformeerd over de beschikbare eigendommen en diensten via het e-mailadres of telefoonnummer dat eerder in de juiste formulieren is ingediend. Zij zullen updates en informatie ontvangen over de diensten en eigendommen die beschikbaar zijn bij New-Keys Real Estate, in het geval dat zij eerder in de betreffende registratie of het ingediende formulier een mededeling in die zin hebben geaccepteerd.

Deze website, of een van onze diensten, mag niet worden gebruikt:

  • Voor elke reden of doel dat onwettig, lasterlijk, beledigend, schadelijk, beledigend, inbreuk makend op de privacy van een ander of anderszins verwerpelijk is;
  • Op een manier die deze website of een van onze diensten, of het vreedzame gebruik door andere gebruikers, kan schaden of verstoren;
  • Om virussen of andere kwaadaardige codering over te dragen die computerapparatuur of -systemen (hardware of software) of telecommunicatieapparatuur kunnen beschadigen of verstoren;
  • Op een manier die anderen kan beledigen of schade kan toebrengen aan New-Keys Real Estate, namelijk het verzenden of beschikbaar stellen van inhoud die illegaal, vals, misleidend, bedreigend, kwaadwillig, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, inbreuk makend op de privacy, schadelijk of die het imago of de activiteit van New-Keys Real Estate negatief kan beïnvloeden;
  • Om enige vorm van commerciële activiteit te promoten, of om informatie of inhoud te verzenden of beschikbaar te stellen die aan derden toebehoort en waarvoor u niet het recht hebt om deze te gebruiken, zoals bijvoorbeeld inhoud die wordt beschermd door auteursrechten van derden of inhoud die persoonsgegevens van derden bevat.

In het algemeen moet de Gebruiker de Website verantwoord, voorzichtig en zorgvuldig gebruiken en mag hij de continuïteit of integriteit ervan niet verstoren of schaden.

New-Keys Real Estate is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte en/of nalatige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze Website of de Website zelf, alsook uit het schadelijke of storende gedrag van de Gebruiker.

 

Informatie en inhoud van deze website

Alle inhoud en informatie die op deze website wordt gepubliceerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van New-Keys Real Estate, die ervoor zorgt dat ze waarheidsgetrouw en transparant zijn. Streven naar nuttige, up-to-date en op de realiteit afgestemde informatie. Het kan echter zijn dat het niet correct of volledig up-to-date is. In dit verband kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor acties die worden ondernomen als gevolg van of gebaseerd op de informatie op of verstrekt door deze website, hetzij in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad. Via info@new-keys.pt kunt u altijd uw suggesties of errata sturen.

New-Keys Real Estate behoudt zich het recht voor om de Website, of de inhoud ervan (inclusief de inhoud van geregistreerde gebruikers, indien van toepassing), op elk moment en om welke reden dan ook te verplaatsen, te wijzigen, te verwijderen. U moet daarom een kopie bewaren van alle inhoud die u op de website plaatst en die u wilt bewaren. Nadat je de content hebt geüpload, kun je er op elk gewenst moment voor kiezen om de content te verwijderen.

Als u uw zorgen over de inhoud van deze site wilt melden, stuur dan rechtstreeks een e-mail naar info@new-keys.pt.

 

Registratie van gegevens

Het is toegestaan om de gegevens te registreren van alle gebruikers die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van informatie of het plannen van een bezoek over een bepaalde woning of dienst die hier wordt geadverteerd en gepubliceerd.

Registratie of het invullen van formulieren is gratis.

Om u te registreren als gebruiker die geïnteresseerd is in een bepaald aanbod, onroerend goed of dienst, moet u het formulier invullen en het gewenste formulier selecteren: bezoek of informatieaanvraag.

De persoonsgegevens van elke gebruiker worden bewaard zolang het abonnement en/of de gebruikersaanvragen actief zijn, met als doel de aangeboden diensten te verbeteren, zodat ze na afloop ervan worden gedepersonaliseerd en niet-identificeerbaar.

U kunt de gegevens in twijfel trekken en u kunt verzoeken om de gegevens te verwijderen, te corrigeren, bij te werken of aan te vullen. Deze verzoeken moeten worden doorgestuurd naar info@new-keys.pt.

Wij raden u aan het privacybeleid van deze website te raadplegen.

 

Gebruik van hyperlinks

De inhoud van deze Website kan hyperlinks bevatten naar andere Sites die niet door New-Keys Real Estate worden beheerd. New-Keys Real Estate is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, met inbegrip van deze websites die toegang bieden tot deze website of die via onze website zijn bezocht.

New-Keys Real Estate onderschrijft geen Gelinkte Sites of de producten/diensten die op die Sites worden aangeboden. De inhoud van de gelinkte pagina's kan in de loop van de tijd veranderen. Het wordt aanbevolen om de voorwaarden en het beleid van de gelinkte sites te controleren.

Door op deze Website een hyperlink naar een externe website aan te bieden, doet New-Keys Real Estate dit in de overtuiging dat zij relevante informatie bevat of kan bevatten naast deze die op haar eigen Website wordt gepresenteerd. Het bestaan van een dergelijke hyperlink impliceert of veronderstelt niet dat deze door New-Keys Real Estate wordt gecontroleerd en goedgekeurd - in bepaalde gevallen kan een hyperlink u naar een website leiden die informatie bevat die in tegenspraak is met die op onze website of met een andere website die toebehoort aan New-Keys Real Estate of haar dochterondernemingen.

 

Onze verantwoordelijkheid en contacten

New-Keys Real Estate is niet verantwoordelijk voor enig direct, indirect of specifiek verlies of schade of andere gevolgen die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze Website of de informatie die deze bevat. We zijn echter beschikbaar om de implicaties van elke vraag die zich kan voordoen met u te bespreken, en u dient contact met ons op te nemen via onze website op www.new-keys.pt (contacten), op Av. van de Portugese Gemeenschappen - Edif. Lapinha Loja A, vanaf ons telefoonnummer 282 106 666, of via het e-mailadres info@new-keys.pt.

Door toegang te krijgen tot ons contactgedeelte, aanvaardt de gebruiker dat de informatie die u ons via dit contact verstrekt, in het bezit zal zijn van New-Keys Real Estate, die deze kan gebruiken onder de voorwaarden die zij het meest geschikt acht, en er zal onder geen enkele omstandigheid plaats zijn van enig recht of betaling in uw voordeel voor dergelijk gebruik.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, worden alle garanties, expliciet of impliciet, kosten of garanties, verklaringen en andere voorwaarden van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of zaken die niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit enig recht of rechtsmiddel uit, beperkt of wijzigt, of enige garanties, of andere voorwaarden of bepalingen, geïmpliceerd door of opgelegd door een wet die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt. Dit kan wetgeving omvatten met betrekking tot consumentenrechten op Portugees grondgebied die waarborgen bevat die consumenten van goederen en diensten in bepaalde omstandigheden beschermen.

De aansprakelijkheid van een partij jegens een andere partij wordt beperkt voor zover het handelen of nalaten van de andere partij, of dat van een derde, bijdraagt aan of de oorzaak is van een dergelijke aansprakelijkheid.

Hoewel we redelijke stappen zullen ondernemen om deze website vrij te houden van computervirussen of andere schadelijke codering, kunnen we niet garanderen dat dit het geval zal zijn. U moet daarom beveiligingssoftware gebruiken, die te allen tijde wordt bijgewerkt, om uw computer tegen dergelijke schadelijke software te beschermen.

Hoewel we commercieel redelijke inspanningen leveren om deze website beschikbaar te houden, garanderen we niet dat deze op een constante basis toegankelijk of beschikbaar zal zijn of dat de toegang ononderbroken of foutloos zal zijn.

New-Keys Real Estate is de entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Het respecteert de privacy van alle gebruikers en zet zich in om alle informatie die door elke gebruiker wordt ingediend te beschermen in overeenstemming met de huidige nationale en EU-wetgeving.

Alle gebruikers kunnen op deze website surfen zonder de verplichting om gegevens te registreren of in te dienen. Wanneer u uw gegevens verstrekt, als u nieuws, campagnes of andere berichten wilt ontvangen die verband houden met onroerend goed of onze diensten naast de door u gevraagde commerciële communicatie, vragen wij u akkoord te gaan met de verzending ervan.

Het verstrekken van persoonsgegevens is alleen noodzakelijk in het geval dat u een afspraak wilt maken voor een bezoek, een verzoek om informatie of een verzoek om contact en het recht op toegang, rectificatie en annulering van de verstrekte gegevens wordt altijd gegarandeerd, onder de voorwaarden van de wet, en dit recht kan te allen tijde schriftelijk worden uitgeoefend, via e-mail info@new-keys.pt of door te klikken op de link voor het beëindigen van het abonnement, onderaan de e-mail.

 

Registratie van gegevens

We verzamelen persoonlijke informatie door vrijwillig de juiste formulieren in te vullen die beschikbaar zijn voor het plannen van bezoeken, verzoeken om informatie over eigendommen of diensten en contactverzoeken.

Door contact met ons op te nemen via e-mail, door u te abonneren op gratis informatie, verplicht u ons om uw e-mailadres, naam en andere specifieke persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen, meestal vertaald met naam en contactnummer.

Bij het opvragen van gevoelige persoonsgegevens zullen wij ervoor zorgen dat het verzamelen en gebruiken ervan gebeurt in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensverzameling en -bescherming. Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan oorspronkelijk vermeld, zullen we uw toestemming vragen. U kunt ervoor kiezen om een dergelijke toestemming vooraf te geven op het moment van de eerste gegevensverzameling.

 

Automatisch verzamelde gegevens

De domeinen en IP-adressen van bezoekers worden automatisch gelogd. Deze informatie identificeert niet de gebruiker, maar alleen de computer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Deze gegevens worden wereldwijd geanalyseerd om te zien waar ter wereld de site wordt gebruikt, om de dekking ervan te garanderen en onze service aan de gebruiker te verbeteren. De persoonsgegevens van elke gebruiker worden in dit proces niet verzameld en geanalyseerd.

 

Bewaring van gegevens

De gegevens worden bewaard zolang het abonnement van de gebruiker actief is, met als doel de aangeboden diensten te verbeteren, dus na afloop worden ze gedepersonaliseerd en niet-identificeerbaar. Alleen aanvullende informatie over u die verder gaat dan de hierboven genoemde, wordt verzameld voor contractuele doeleinden die grenzen aan de makelaardij in onroerend goed.

 

Toegang tot persoonsgegevens

Om opheldering te vragen over de toegang tot persoonlijke gegevens, of om vragen te verduidelijken met betrekking tot het privacybeleid van New-Keys Real Estate, kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@new-keys.pt, of gebruik maken van het volgende postadres: Av. van de Portugese Gemeenschappen, Edif. Wij zullen u binnen 40 dagen na uw verzoek om deze website een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren; Hiervoor dient u zich te legitimeren. U heeft het recht om de gegevens in twijfel te trekken en, in voorkomend geval, u kunt de gegevens verwijderen, corrigeren, wijzigen of aanvullen. Wij behouden ons het recht voor om te weigeren een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken en verplichten ons om deze beslissing te motiveren. U kunt bezwaar maken tegen ons besluit om te weigeren een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken.

 

Openbaring en keuze van de bezoeker

U kunt zich op elk moment afmelden voor uw registratie, wat een eenvoudig proces is. Door uw persoonsgegevens aan het begin te verstrekken, geven wij u de procedures voor de annulering ervan, hetzij via een link, hetzij via het verstrekken van een e-mailadres info@sunpoint.pt. Door uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen voor andere doeleinden dan aangegeven, bieden wij u de mogelijkheid om vooraf toestemming te geven.

 

Veiligheid

Er zijn beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens onder ons beheer te beschermen, die volledig in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op het rechtsgebied dat van toepassing is op de website. Beveiligingsmaatregelen zijn ontworpen om ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, ongeoorloofde wijzigingen en onwettige onopzettelijke vernietiging of verlies te voorkomen

 

Naleving van de privacy/naleving

Ons privacybeleid is in overeenstemming met de toepasselijke Portugese wetgeving, namelijk wet nr. 67/98 van 26/10. De wetgeving inzake gegevensbescherming is onderhevig aan herziening, dus we raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Hiervoor kunt u de website www.cnpd.pt raadplegen. Deze website voldoet aan de nationale en EU-wetgeving. De Portugese rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website.

 

Hyperlinks

De websites van New-Keys Real Estate kunnen links naar externe sites bevatten voor uw gemak en informatie. Door naar deze links te gaan, verlaat u de websites van New-Keys Real Estate, dus New-Keys Real Estate :

geen controle heeft over die websites of hun privacybeleid, dat kan verschillen van dat van New-Keys Real Estate;

onderschrijft of vertegenwoordigt deze sites niet. De Privacyverklaring van New-Keys Real Estate heeft geen betrekking op persoonsgegevens die door de gebruiker kunnen worden doorgegeven aan websites buiten New-Keys Real Estate

We raden u aan om het privacybeleid van elk bedrijf te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt. Sommige externe bedrijven kunnen ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens te delen met New-Keys Real Estate, dus dit delen wordt beheerst door het privacybeleid van dat bedrijf.

® New Keys Real Estate Alle rechten voorbehouden.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 282 106 666 +351 917 550 843